Jít na obsah

Účetnictví

Pokud jde o ceniny, je nutno do účetnictví nejen přesně zanést způsob jejich nabytí, nesmí tam ani chybět přesné definování jejich spotřeby a úbytku. Ten může mít mnoho různých podob, odvíjí se především od toho, o jaké ceniny jde. Některé spotřebujeme a dále se o ně nezajímáme, jiné sledujeme i po použití.
Podíváme-li se tedy na zmíněné ceniny, kterak je můžeme spotřebovat a tím způsobit jejich úbytek, nalezneme například účet 518, což je účet Ostatní služby a evidujeme na něm spotřebu například poštovních známek či telefonních karet, není to však jediný účet, který v účetnictví při úbytku cenin používáme.

Úbytek cenin

Existuje však ještě mnoho dalších účtů, na nichž evidujeme spotřebu cenin a tím i jejich úbytek. Můžeme si ještě uvést například účet 538, který nese název Ostatní daně a poplatky. Na něj zaneseme spotřebu dálničních známek, kolků a podobě. Nesmí však jít o jejich ztrátu či odcizení. To se v účetnictví řeší jiným způsobem.